Skip to main content

De vriendelijke oplossing voor meer verkeers­veiligheid

Actibump reduceert het aantal snelheidsovertredingen tot wel 80% en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer

InwonersGemeenten

Zo werkt het

Snelheid meten

De radar van Actibump meet de snelheid van een naderende weggebruiker

Ongehinderd doorrijden…

Houdt deze persoon zich keurig aan de snelheid, dan gebeurt er niets en rijdt de weggebruiker ongehinderd door

…of een duidelijke reminder

Rijdt de persoon te hard, dan zakt de module in het wegdek en krijgt de weggebruiker een duidelijke reminder.

De voordelen op een rij

Verkeersveiligheid

Actibump reduceert het aantal snelheidsovertredingen tot wel 80%. Zo kan iedereen veilig deelnemen aan het verkeer en neemt het aantal verkeersslachtoffers door hardrijden direct af.

Doorstroming

Actibump zorgt voor een optimale verkeersdoorstroming en voorkomt onnodig optrekken en afremmen.

Gezondere leefomgeving

Optimale verkeersdoorstroming betekent minder CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast en dus een schonere en prettige leefomgeving.

Smart City

Actibump is een slimme verkeersoplossing en verzamelt real-time informatie over het aantal passanten, de luchtkwaliteit, het geluidsniveau en de hoeveelheid trillingen.

Een vriendelijke reminder. Alleen voor hardrijders

Bekijk hoe het precies werkt

Bewezen resultaten

Actibump verlaagt het aantal snelheidsovertredingen tot wel 80%.

Bekijk alle praktijkvoorbeelden