Skip to main content

Een veilige straat en leefbare wijk dankzij Actibump

Actibump maakt straten en wijken veiliger voor iedereen en is de meest effectieve oplossing tegen hardrijden binnen de bebouwde kom.

Tip mijn gemeente
 • Actibump verlaagt het aantal snelheidsovertredingen tot wel 80%.
 • Actibump zorgt voor een betere verkeersdoorstroming.
 • Omdat er minder wordt geremd en weer opgetrokken verbetert de luchtkwaliteit.
 • Actibump maakt van uw wijk een leefbare wijk.
 • Actibump maakt een einde aan gevaarlijke verkeerssituaties.
 • Actibump werkt alleen als het moet. Goed gedrag wordt beloond.

Actibump verandert het rijgedrag structureel

Veilig fietsen, spelen, wandelen of de hond uitlaten. Hoe mooi is dat. Ondanks maatregelen die iedereen wel kent , zoals drempels, versmallingen en 30-kilometerzones, wordt er in veel buurten en wijken helaas nog steeds (veel) te hard gereden. Dit leidt tot gevaarlijke en soms levensbedreigende situaties. Met Actibump is er nu een nieuwe en slimme oplossing voor handen die weggebruikers beweegt zich aan de toegestane snelheid te houden en het aantal snelheidsovertredingen tot 80% reduceert.

Gezondere leefomgeving

De meeste snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempels en wegversmallingen, veroorzaken ongewenste neveneffecten voor omwonenden. Afremmen en optrekken veroorzaken luchtvervuiling en geluidsoverlast. Maar ook trillingen en fysieke klachten bij bestuurders, zoals buschauffeurs, zijn veelgehoorde minpunten. Actibump maakt hier definitief een einde aan. Actibump zorgt voor een regelmatige doorstroming van het verkeer en daarmee voor een schonere en gezondere leefomgeving voor iedereen.

Tip uw gemeente over Actibump

U kent uw buurt het beste en weet daarom als geen ander waar hardrijden regelmatig tot onveilige verkeerssituaties leidt. Deel deze kennis met ons! Want Actibump Nederland brengt onveilige verkeerssituatie in beeld en informeert uw gemeente hierover. Wij gaan met uw gemeente in gesprek over verkeersveiligheid en onderzoeken of Actibump oplossing biedt om de verkeerssituatie te verbeteren.

Dus: herkent u het probleem van hardrijden in uw wijk of straat? Laat het ons dan weten. Wij brengen gevaarlijke situaties in kaart en onderzoeken of Actibump ook bij u in de buurt de oplossing is om hardrijden effectief terug te dringen. Op de kaart hieronder ziet u welke locaties (in uw omgeving) al zijn gemeld.

Tip mijn gemeente

Klik in de kaart om de precieze locatie te bepalen waar u een Actibump zou willen hebben.

De postcode die u heeft ingevoerd is incorrect.

De blauwe locaties zijn plekken waar Actibump gewenst is. De rode locaties zijn plekken waar de Actibump is geplaatst.

Hoe gaat het in zijn werk

 1. Aanmelden gemeente
  Meld via het formulier een verkeerssituatie aan waar hardrijden regelmatig tot gevaarlijke situaties leidt.
 2. Inventariseren behoefte
  Deze verkeerssituaties worden verzameld en getoond op de kaart hierboven. De kaart laat zien welke verkeerssituaties in uw woonplaats al zijn aangemeld.
 3. Beoordeling
  De door u aangemelde verkeerssituatie wordt bekeken en er wordt beoordeeld of Actibump uitkomst biedt tot verbetering van de verkeersveiligheid.
 4. Voorleggen aan gemeente
  Actibump Nederland deelt deze informatie met uw gemeente en gaat met hen in gesprek om te kijken of een Actibump de verkeerssituatie kan verbeteren.

Vragen over de Actibump:

Wat is een Actibump precies?

Het is een slimme verkeersoplossing die hardrijden tegen gaat en verkeersveiligheid verbetert.

Voor wie is Actibump bedoeld?

Elke gemeente die de verkeersveiligheid serieus wil verbeteren, heeft baat bij Actibump. Ook  voor bedrijventerreinen of bedrijven met eigen wegen is het een zeer goed middel om hard rijden tegen te gaan.

Wat is het effect van Actibump?

Waar een Actibump is geplaatst, daalt het aantal snelheidsovertredingen tot wel 80%. Hierdoor neemt het aantal verkeersslachtoffers van te hard rijden per direct af.

Is er onderzoek gedaan naar de effecten van Actibump?

Diverse onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat Actibump voor een enorme afname van het aantal snelheidsovertredingen zorgt. Zie ook de pagina Resultaten.

Zijn er nog meer pluspunten aan Actibump?

Actibump voorkomt onnodig optrekken en afremmen en hierdoor verbetert de luchtkwaliteit. Dit maakt de leefomgeving een stuk schoner en gezonder.

Verkeersdrempels, wegversmallingen en stoplichten vormen hinder voor álle weggebruikers. Ook voor degenen die zich wel aan de toegestane snelheid houden. De Actibump vormt alleen hinder voor weggebruikers die zich niet aan de toegestane snelheid houden.

Hoe werkt de Actibump?

Actibump wordt in het wegdek geplaatst. De radar van de Actibump meet de snelheid van het verkeer. Rijd je te hard? Dan zakt de Actibump enkele centimeters in het wegdek en krijg je een kleine reminder. Houd je je netjes aan de snelheid? Dan gebeurt er helemaal niets en kun je ongehinderd doorrijden. Zie ook de pagina ‘Zo werkt het’.

Is Actibump 100% veilig?

Veiligheid is de topprioriteit. De praktijk laat zien dat Actibump voor alle weggebruikers een volledig veilige maatregel is. Inmiddels passeerden ruim 100 miljoen auto’s een Actibump en dat heeft nergens een onveilige situatie of probleem veroorzaakt. En weet: Actibump treedt alleen in werking bij te hard rijden. Zolang je je netjes aan de snelheid houdt, gebeurt er niets en kun je een Actibump zonder hinder passeren.

Is de Actibump veilig voor motorrijders?

In Zweden maakt men al meer dan 10 jaar gebruik van de Actibump. De Swedish Motorcycle Club (SMC) heeft onderzocht of de Actibump veilig is voor motorrijders. Hieruit blijkt dat er tot nu toe geen enkel ongeluk met een motorrijder aan Actibump is toegeschreven. En ook voor motorrijders geldt: zolang je je aan de toegestane snelheid houdt, kun je een Actibump zonder enige hinder passeren.

Veroorzaakt Actibump schade aan voertuigen die te hard rijden?

Uitgaande van voertuigen die in een normale staat verkeren, veroorzaakt Actibump geen schade, ook niet als er harder wordt gereden dan de maximum snelheid. In Zweden passeerden tot nu toe ruim 100 miljoen auto’s een Actibump zonder schade te veroorzaken aan voertuigen.

Hebben hulpdiensten last van Actibump?

In tegenstelling tot verkeersdrempels, vormt de Actibump geen overlast voor hulpdiensten. Hulpdiensten kunnen op afstand Actibump uitschakelen en zo ongehinderd passeren. Bij calamiteiten kan Actibump tijdelijk worden uitgeschakeld.

Is het voor fietsers makkelijk Actibump te passeren?

In de meest ideale situatie worden fietsers om de Actibump heen geleid door middel van een gescheiden fietspad. Is dat er niet, dan is er voor fietsers voldoende ruimte beschikbaar om langs de Actibump te rijden. Fietsers kunnen trouwens ook zonder problemen over de Actibump heen fietsen.

Kan Actibump op elke weg worden geïnstalleerd?

Actibump is geschikt voor openbare wegen binnen de bebouwde kom (30 tot 50 km-wegen). Het meest geschikt zijn wegen met veel verkeer, busverkeer en waar verkeersdrempels, wegversmallingen of stoplichten niet het gewenste resultaat geven. Optimaal, maar niet noodzakelijk, is een weg met aparte rijstroken, gescheiden door een middenberm en voorzien van een fietspad.