Skip to main content

Resultaten

In Zweden en Australië wordt al een aantal jaren gebruik gemaakt van Actibump. Op verschillende plekken is onderzoek gedaan naar de invloed van dit systeem op het gedrag van de weggebruikers. De resultaten van die verschillende onderzoeken zijn hier in het kort weergegeven.

Malmö (SE)UppsalaLinköpingCurtin University (AUS)

Malmö (Zweden)

De Zweedse stad Malmö had op meerdere plaatsen in de stad structureel last van hardrijders. Om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren, heeft de gemeente besloten Actibumps te plaatsen. Na enkele maanden is er onderzoek gedaan naar de resultaten van de eerste drie geplaatste Actibumps. Hieronder de belangrijkste conclusies:

 • De snelheid is op elke locatie afgenomen tot de daar geldende maximumsnelheid (+/- 3 km/u).
 • De grondtrillingen zijn tot een minimum gedaald.
 • Het geluidsniveau is lager.
 • Topsnelheden zijn lager.
 • Chauffeurs van bussen en ambulances zijn zeer positief over Actibump.

Uppsala (Zweden)

Aan een drukke weg in de Zweedse stad Uppsala liggen een groot ziekenhuis en een school. Dagelijks passeren hier zo’n 15.000 auto’s. Ook zijn er zebrapaden die intensief door voetgangers worden gebruikt. Overdag mag hier 30 km/u worden gereden. ’s Avonds is de maximumsnelheid 50 km/u. Om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren, heeft de gemeente in 2014 een Actibump laten plaatsen. Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar het effect ervan op de snelheid, het gedrag van de weggebruikers en het geluidsniveau voor en na de plaatsing. Hieronder de belangrijkste conclusies:

 • De gemiddelde snelheid daalde met 5,5 km per uur.
 • Vóór de installatie reed 75% van de weggebruikers te snel.
 • Na de installatie reed slechts 21% te snel.
 • Het geluidsniveau daalde van 69,2 dBA voor tot 65,4 dBA na plaatsing.
Download hier het volledige onderzoeksrapport

Linköping (Zweden)

De weg nabij het Universitair Ziekenhuis in Linköping (Zweden) is een drukke verkeersader met veel winkels en woonhuizen. Dagelijks passeren hier bijna 14.000 voertuigen en om de 20 minuten rijdt er een stadsbus. Ook de politie, ambulance en brandweer maken gebruik van deze weg. Al met al is het een situatie waar verkeersveiligheid erg belangrijk is. Het gedrag van de weggebruikers was al redelijk goed, maar toch heeft de gemeente er een Actibump geplaatst om de situatie nog veiliger te maken. Tegelijkertijd is de maximum snelheid aangepast van 50 naar 40 km/u. Na de plaatsing van Actibump heeft een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de effecten ervan op de snelheden en het gedrag van de weggebruikers. Hieronder de belangrijkste conclusies:

 • 95% van de weggebruikers houdt zich aan de toegestane snelheid.
 • De gemiddelde snelheid daalde met 11 km/u (van 41 naar circa 30 km/u).
 • Dat Actibump de verkeersveiligheid heeft verbeterd, blijkt uit de reacties van weggebruikers. 82% geeft aan meer aandacht voor voetgangers en fietsers te hebben.
Download hier het volledige onderzoeksrapport

Australië – terrein Curtin University in Perth

Op het terrein van Curtin University in Perth (Australië) was de toegestane snelheid 40 km/u, maar in de praktijk lag deze gemiddeld rond de 55 km/u. Bijna 65% van de weggebruikers reed te hard. In 2017 zijn vier Actibumps geplaatst. Tien maanden na plaatsing was het gemiddelde aantal snelheidsovertredingen met 78,7% afgenomen.

Zie de resultaten per Actibump:

Percentage hardrijders

bij start

na 10 maanden

Actibump 1

Title

74%

Title

22%

Actibump 2

Title

73%

Title

17%

Actibump 3

Title

68%

Title

9%

Actibump 4

Title

42%

Title

8%
Download hier het volledige onderzoeksrapport

Meer weten over de voordelen?