Skip to main content

Ongestoord doorrijden als beloning

Hardrijden binnen de bebouwde kom is een structureel probleem. Actibump brengt daar verandering in, want deze slimme verkeersoplossing zorgt er op een vriendelijke maar effectieve manier voor dat weggebruikers zich wél keurig aan de toegestane snelheid houden.

Play Video

Bekijk de video

Waar past Actibump?

Actibump is geschikt voor openbare wegen  binnen de bebouwde kom (30 tot 50 km-wegen), maar kan ook uitkomst bieden op eigen wegen van bedrijven of bedrijfsterreinen in het algemeen. Actibump is zeer effectief en geeft daardoor een groot rendement op plaatsen waar hardrijden een direct gevaar vormt voor andere weggebruikers en de bestuurder zelf.

Snelheid meten

Het radarsysteem van Actibump meet de snelheid van een naderende weggebruiker. De aanwezigheid van Actibump wordt van tevoren duidelijk gecommuniceerd met verkeersborden en wegmarkeringen. Er is dus voldoende tijd om de snelheid te controleren en zo nodig aan te passen.

Actibump registreert de snelheid en bepaalt of de weggebruiker ongehinderd kan doorrijden of een duidelijke reminder krijgt.

Ongehinderd doorrijden…

Als de weggebruiker zich keurig aan de toegestane snelheid houdt, dan gebeurt er niks. Het wegdek blijft vlak en het voertuig kan Actibump ongehinderd passeren. Ook hulpdiensten ondervinden geen hinder van Actibump. Hiermee wordt het goede gedrag beloond en de doorstroming van het verkeer bevorderd. Omdat er niet wordt afgeremd en weer opgetrokken, neemt – in vergelijking tot een traditionele snelheidsbeperkende maatregelen – de CO2-uitstoot af en verbetert de luchtkwaliteit. Bovendien is het voor de bestuurder een stuk prettiger en comfortabeler rijden.

…of een duidelijke reminder

Rijdt de weggebruiker te hard? Dan zakt de module enkele centimeters in het wegdek en ontstaat er een tijdelijke oneffenheid. Bij het passeren ervan, krijgt de weggebruiker een signaal om de snelheid nu, maar ook in de toekomst aan te passen. Actibump zorgt voor directe feedback en een snel lerend effect, waardoor het gedrag snel verbetert en de verkeersveiligheid op korte termijn structureel wordt verhoogd.

Voordelen op een rij

Verkeersveiligheid

Actibump reduceert het aantal snelheidsovertredingen tot wel 80%. Zo kan iedereen veilig deelnemen aan het verkeer en neemt het aantal verkeersslachtoffers door hardrijden direct af.

Doorstroming

Actibump zorgt voor een optimale verkeersdoorstroming en voorkomt onnodig optrekken en afremmen.

Gezondere leefomgeving

Optimale verkeersdoorstroming betekent minder CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast en dus een schonere en prettige leefomgeving.

Smart City

Actibump is een slimme verkeersoplossing en verzamelt real-time informatie over het aantal passanten, de luchtkwaliteit, het geluidsniveau en de hoeveelheid trillingen.

Meer weten over de voordelen?

Vragen over Actibump:

Wat is een Actibump precies?

Het is een slimme verkeersoplossing die hardrijden tegen gaat en verkeersveiligheid verbetert.

Voor wie is Actibump bedoeld?

Elke gemeente die de verkeersveiligheid serieus wil verbeteren, heeft baat bij Actibump. Ook voor bedrijventerreinen of bedrijven met eigen wegen is het een zeer goed middel om hardrijden tegen te gaan.

Wat is het effect van Actibump?

Waar een Actibump is geplaatst, daalt het aantal snelheidsovertredingen tot wel 80%. Hierdoor neemt het aantal verkeersslachtoffers van te hard rijden direct af.

Is hier onderzoek naar gedaan?

Diverse onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat Actibump voor een enorme afname van het aantal snelheidsovertredingen zorgt. Zie ook de pagina Resultaten.

Alle veelgestelde vragen