Skip to main content

Actibump – för säkrare och mer attraktiva trafikmiljöer

Ett mycket effektivt trafiksäkerhetssystem som skapar säkrare och tryggare passager och trafikmiljöer för alla.

Tipsa väghållare
 • Actibump sänker andelen fortkörare med upp till 80%.
 • Actibump förbättrar trafikflödet.
 • Actibump förbättrar luftkvalitet genom att minska onödiga inbromsningar och accelerationer.
 • Actibump gör gator och vägar säkrare och områden mer attraktiva.
 • Actibump förbättrar farliga trafiksituationer.
 • Actibump aktiveras bara när det behövs. Rätt beteende belönas.

Actibump ändrar förarbeteende

Oavsett om vi cyklar, är ute på en promenad, leker med barnen eller rastar hunden förväntar vi oss ett visst mått av trafiksäkerhet. Trots en mängd fartdämpande åtgärder som vi alla känner till i form av gupp, avsmalningar och sänkta hastighetsgränser förpestas många trafikmiljöer av fortkörare. Detta leder till farliga, och ibland livshotande, situationer. Actibump är en smart lösning som uppmuntrar förare att hålla sig till hastighetsgränsen och minskar andelen fortkörare med upp till 80%.

Mer attraktiva miljöer

De flesta hastighetsdämpande åtgärder, som gupp och avsmalningar, orsakar oönskade bieffekter för de som vistas i deras närhet. Extra inbromsningar och accelerationer ökar utsläppen, markvibrationerna och bullret. Ett annat problem är att de som håller sig till hastighetsgränsen ändå drabbas av ett farthinder, vilket bland annat leder till att bussförare får en sämre arbetsmiljö. Actibump har ingen av dessa bieffekter. Systemet har istället effekter som jämna trafikflöden, renare luft och mindre buller – en trevligare och mer attraktiv miljö för alla.

Tipsa din kommun om Actibump

Du har bäst koll på gatorna du brukar använda så du har bäst koll på var det går för fort. Dela denna information med oss!

Edeva mappar aktivt farliga trafiksituationer och tar upp dem med kommuner och andra väghållare. Tillsammans kan vi diskutera om Actibump skulle kunna vara en lösning.

Så berätta för oss om det finns fortkörningsproblem på din gata eller i ditt område. Kartan nedan visar vilka platser som redan har rapporterats.

Tipsa min kommun

Klicka på kartan för att markera den exakta platsen där du vill ha ett Actibump.

The entered city or zip code is incorrect.

Så här fungerar det

 1. Markera på kartan
  Dubbelklicka på en plats på kartan. Använd sedan formuläret för att berätta för oss om var det går för fort, känns farligt och där det inträffar farliga trafiksituationer ofta.
 2. Din rapport
  Vi får din rapport och lägger till platsen i kartan ovan som visar vilka platser i ditt område som redan rapporterats.
 3. Bedömning
  Vi granskar din rapport och gör en bedömning om Actibump är  rätt lösning för att öka trafiksäkerheten på platsen.
 4. Vi kontaktar väghållaren
  Vi redovisar vår bedömning för väghållaren och diskuterar om Actibump kan installeras på platsen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vanliga frågor

Vad är Actibump för något?

Actibump är ett intelligent trafiksystem som förebygger fortkörning och ökar trafiksäkerheten. Actibump är ett aktivt farthinder som bara är ett farthinder för den som kör för fort.

Hur effektivt är Actibump?

När ett Actibump installerats sjunker andelen fortkörare med upp till 80 % och reducerar omedelbart risken för olyckor och allvarliga skador.

Finns det någon forskning om effekten av Actibump?

Flera oberoende studier har utförts. Samtliga visar att hastigheten på vägen hamnar på hastighetsgränsen plus/minus 3 km/h, oavsett tidigare förarbeteende. Se Resultatsidan.

Finns det några andra fördelar?

Actibump minskar behovet av att bromsa och gasa eftersom du kan fortsätta att köra i den skyltade hastigheten över Actibump. Detta förbättrar luftkvaliteten och gör att området där Actibump finns installerat blir trevligare att vistas i.

Gupp, avsmalningar och trafiksignaler hindrar alla fordon, inklusive de som kör i tillåten hastighet. Actibump är bara obekvämt för de som kör för fort.

Hur fungerar Actibump?

Actibump installeras i vägkroppen. En radar mäter hastigheten hos ankommande fordon och om du kör för fort sänks en lucka ner några centimeter i vägbanan och du får en fysisk påminnelse om att sänka farten.

Kör du inte för fort? Då händer ingenting. Du passerar Actibump på plan väg.  Se också ”Så här fungerar det”.

Är Actibump helt ofarligt?

Vi prioriterar säkerhet för alla trafikantgrupper. Över tio års erfarenhet av Actibump och över 150 000 000 passager över Actibump visar att systemet är säkert för alla som använder vägen. Kom ihåg: Actibump aktiveras bara om du kör för fort. Så länge du sköter dig och håller hastigheten händer ingenting när du passerar över Actibump. Du kanske inte ens märker att det är där.

Är Actibump säkert för motorcyklister?

Actibump har varit i bruk i Sverige i över tio år. SMC, föreningen Sveriges Motorcyklister, har provkört systemet och dragit slutsatsen att det är obehagligt men det fungerar att köra över ett nedfällt Actibump med motorcykel. Ingen MC olycka har hittills attribuerats till Actibump. Samma sak gäller ju motorcyklister: så länge de håller sig till hastighetsgränsen händer ingenting, de passerar över Actibump på plan väg.

Skadar Actibump fordon som körs för fort?

Nej, ett fordon som skulle gå igenom besiktningen tar ingen skada av Actibump. Det har skett mer än 150 000 000 passager över Actibump utan att något fordon tagit skada.

Hindrar Actibump utryckningsfordon?

Till skillnad från statiska farthinder hindrar inte Actibump utryckningsfordon. Det finns lösningar för dem så att de kan avaktivera Actibump medan de passerar men eftersom fordonet inte tar någon skada kan de också köra i den hastighet de behöver.

Är det enkelt för en cyklist att ta sig förbi Actibump?

I bästa fall finns en cykelbana intill men om det inte går finns det alltid tillräckligt med utrymme på sidan av Actibump så att cyklister kan passera där. De kan också obehindrat cykla över ett Actibump om de inte cyklar över hastighetsgränsen.

Vem skaffar Actibump?

Väghållare som bryr sig om trafiksäkerheten kan ha nytta av Actibump. Det fungerar även väl som hastighetssäkring på privata områden som industriområden, tullstationer och på universitetscampus.

På vilken sorts väg passar Actibump bäst?

Actibump passar bäst på allmän väg i bebyggda områden med hastighetsgräns på 50 km/h och lägre. Det är mest samhällsekonomiskt lönsamt och kostnadseffektivt på vägar med mycket trafik, tung trafik och bussar där det är svårt att hitta en bra lösning. Till exempel där man inte kan ha gupp eller avsmalningar för att det skulle störa trafikflödet för mycket. Även om det inte är obligatoriskt är det praktiskt om gatan har separata filer som är avdelade med refug och där det finns separat cykelbana.