Skip to main content

Belöningen: en bekväm färd

Fortkörning är ett stort och vanligt problem. Actibump löser det i bebyggda områden. Det är ett smart trafiksystem som ser till – på ett vänligt men bestämt sätt – att förare håller sig till hastighetsgränsen.

Play Video

Se filmen

Var passar Actibump?

Actibump är särskilt lämpad för allmänna vägar i bebyggt område där hastighetsgränsen är upp till 50 km/h men systemet gör också nytta på privata vägar och i industriområden. Systemet är extremt effektivt och är särskilt kostnadseffektivt på platser där det är mycket trafik och där höga hastigheter utgör en reell fara för alla trafikantgrupper som passerar platsen.

Hastighetsmätningar

Varje Actibump är kopplat till en radar som mäter hastigheten på ankommande fordon. Att systemet finns på platsen skyltas tydligt innan man kommer fram till Actibump, så att förare som kör för fort har en chans att korrigera detta.

Actibump registrerar varje fordons hastighet och avgör om fordonet får passera obehindrat eller om föraren behöver en påminnelse om att sakta ner.

Lugnt och bekvämt…

Om föraren håller sig till hastighetsgränsen händer ingenting, fordonet bara passerar över Actibump utan att känna av det. Det fungerar som en belöning för ett korrekt beteende och det förbättrar trafikflödet. Eftersom ingen behöver bromsa ner i onödan och sen accelerera igen, som vid traditionella farthinder, sjunker utsläppen och luftkvaliteten förbättras. Det är dessutom mycket mer bekvämt för alla i fordonet. Utryckningsfordon kan ha en undantagsfunktion så att de kan passera Actibump utan störning i den hastighet de behöver köra.

…eller en tydlig påminnelse

Om föraren kör för fort fälls en lucka ner några centimeter i gatan och ger en tydlig påminnelse om hastighetsgränsen. En påminnelse som man kommer ihåg varje gång man passerar platsen. Actibump ger direktfeedback och har en snabb inlärningseffekt vilket ökar trafiksäkerheten.

Fördelarna i korthet

Trafiksäkerhet

Actibump reducerar andelen fortkörningar med upp till 80 %. Detta gör trafikmiljön säkrare för alla som passerar platsen och reducerar risken för olyckor orsakade av för höga hastigheter.

Trafikflöde

Actibump ger ett jämnt trafikflöde eftersom det inte orsakar några onödiga inbromsningar och accelerationer.

Renare livsmiljö

Ett jämnt trafikflöde innebär lägre utsläppsnivåer och mindre buller och skapar en renare och trevligare livsmiljö.

Den smarta staden

Actibump är ett intelligent trafiksystem som samlar in realtidsdata om antal fordon, luftkvalitet, buller och vibrationer.

Läs mer om fördelarna

Vanliga frågor

Vad är Actibump för något?

Actibump är ett intelligent trafiksystem som förebygger fortkörning och ökar trafiksäkerheten. Actibump är ett aktivt farthinder som bara är ett farthinder för den som kör för fort.

Hur effektivt är Actibump?

När ett Actibump installerats sjunker andelen fortkörare med upp till 80 % och reducerar omedelbart risken för olyckor och allvarliga skador.

Finns det någon forskning om effekten av Actibump?

Flera oberoende studier har utförts. Samtliga visar att hastigheten på vägen hamnar på hastighetsgränsen plus/minus 3 km/h, oavsett tidigare förarbeteende. Se Resultatsidan.

Finns det några andra fördelar?

Actibump minskar behovet av att bromsa och gasa eftersom du kan fortsätta att köra i den skyltade hastigheten över Actibump. Detta förbättrar luftkvaliteten och gör att området där Actibump finns installerat blir trevligare att vistas i.

Gupp, avsmalningar och trafiksignaler hindrar alla fordon, inklusive de som kör i tillåten hastighet. Actibump är bara obekvämt för de som kör för fort.

Hur fungerar Actibump?

Actibump installeras i vägkroppen. En radar mäter hastigheten hos ankommande fordon och om du kör för fort sänks en lucka ner några centimeter i vägbanan och du får en fysisk påminnelse om att sänka farten.

Kör du inte för fort? Då händer ingenting. Du passerar Actibump på plan väg.  Se också ”Så här fungerar det”.

Är Actibump helt ofarligt?

Vi prioriterar säkerhet för alla trafikantgrupper. Över tio års erfarenhet av Actibump och över 150 000 000 passager över Actibump visar att systemet är säkert för alla som använder vägen. Kom ihåg: Actibump aktiveras bara om du kör för fort. Så länge du sköter dig och håller hastigheten händer ingenting när du passerar över Actibump. Du kanske inte ens märker att det är där.

Är Actibump säkert för motorcyklister?

Actibump har varit i bruk i Sverige i över tio år. SMC, föreningen Sveriges Motorcyklister, har provkört systemet och dragit slutsatsen att det är obehagligt men det fungerar att köra över ett nedfällt Actibump med motorcykel. Ingen MC olycka har hittills attribuerats till Actibump. Samma sak gäller ju motorcyklister: så länge de håller sig till hastighetsgränsen händer ingenting, de passerar över Actibump på plan väg.

Skadar Actibump fordon som körs för fort?

Nej, ett fordon som skulle gå igenom besiktningen tar ingen skada av Actibump. Mer än 150 000 000 fordon har passerat över Actibump utan att ta skada.

Hindrar Actibump utryckningsfordon?

Till skillnad från statiska farthinder hindrar inte Actibump utryckningsfordon. Det finns lösningar för dem så att de kan avaktivera Actibump medan de passerar men eftersom fordonet inte tar någon skada kan de också köra i den hastighet de behöver.

Är det enkelt för en cyklist att ta sig förbi Actibump?

I bästa fall finns en cykelbana intill men om det inte går finns det alltid tillräckligt med utrymme på sidan av Actibump så att cyklister kan passera där. De kan också obehindrat cykla över ett Actibump om de inte cyklar över hastighetsgränsen.

Kan Actibump installeras på vilken väg som helst?

Actibump passar bäst på allmän väg i bebyggda områden med hastighetsgräns på 50 km/h och lägre. Det är mest samhällsekonomiskt lönsamt och kostnadseffektivt på vägar med mycket trafik, tung trafik och bussar där det är svårt att hitta en bra lösning. Till exempel där man inte kan ha gupp eller avsmalningar för att det skulle störa trafikflödet för mycket. Även om det inte är obligatoriskt är det praktiskt om gatan har separata filer som är avdelade med refug och där det finns separat cykelbana.