Skip to main content

Resultat

Actibump har funnits i drift i Sverige sedan 2010 och i Australien sedan 2018. Det har utförts utförliga utvärderingar av förarbeteendet på fyra platser. Resultaten sammanfattas nedan.

Linköping • UppsalaMalmöCurtin University (Australien)

Linköping

Ett övergångsställe i närheten av universitetssjukhuset i Linköping på en gata som är hårt trafikerad med närmare 14 000 fordon per dag och målpunkter som affär, skola, arbetsplatser och bostäder på båda sidor av gatan. Gatan är en av matargatorna in till centrum. Buss går var 20’e minut. Polis, ambulans och brandkår använder vägen frekvent. Sammantaget en plats där trafiksäkerheten är väldigt viktig. Förarbeteendet var redan ganska bra, generellt, men gående och cyklister upplevde att övergångsstället kändes farligt. Kommunen beslutade att sänka hastighetsgränsen från 50 km/h till 40 km/h och installera Actibump för att rätta till situationen. Kommunen har inte fått några fler klagomål på upplevd dålig trafiksäkerhet.

Trivector Traffic utförde en oberoende utvärdering av Actibumps påverkan på förarbeteende och hastigheter. Deras huvudsakliga slutsatser var följande:

  • Medelhastigheten föll med 11 km/h (när man sänker hastighetsgränsen med 10 km/h och inte gör någon ytterligare åtgärd brukar hastigheten bara sjunka med 2-3 km/h)
  • 82 % av förarna lämnade företräde till oskyddade trafikanter efter att Actibump installerats.
Ladda ner hela rapporten här

Uppsala

En hårt trafikerad gata bredvid en skola och på väg mot Akademiska sjukhuset. Mer än 15 000 fordon per dag korsar ett övergångsställe som används frekvent av både skolbarnen och andra. Under dagtid måndag-fredag är hastighetsgränsen 30 km/h. Kvällar, nätter och helger är hastighetsgränsen 40 km/h. För att öka trafiksäkerheten för samtliga installerades Actibump i samtliga filer. Trivector Traffic utförde en oberoende utvärdering av Actibumps påverkan på buller, förarbeteende och hastigheter. Deras huvudsakliga slutsatser var följande:

  • Hastigheten föll med 5,5 km km/h.
  • Innan installation körde 75% av förarna för fort.
  • Efter installation körde bara 21% av förarna för fort.
  • Den dygnsekvivalenta bullernivån föll från 69.2 dBA innan installation till 65.4 dBA efter.
Ladda ner hela rapporten här

Malmö

Malmö stad hade problem med fortkörning på ett antal platser och ville testa Actibump som en lösning på problemet på tre platser. Några månader efter installation gjorde Malmö stad en utvärdering av resultaten. Deras huvudsakliga slutsatser blev:

  • Hastigheten på samtliga platser föll till hastighetsgränsen (+/- 3 km/h).
  • Minimala marvibrationer detekterades, långt under störningsgränsen.
  • Bullret minskade.
  • Topphastigheterna föll.
Ladda ner hela rapporten här

Perth (Australien) – Curtin University Campus

Hastighetsgränsen på Curtin Universitys campus i Australien är 40 km/h men de verkligha hastihgeterna låg i medel kring 55 km/h. Närmare 65 % av alla förare körde för fort. Fyra Actibump installerades vintern 2017/2018. Tio månader efter start hade andelen fortkörare minskat med 78.7%.

Resultat per Actibump:

Andel fortkörare

Innan installation

10 månader efter start

Actibump 1

Title

74%

Title

22%

Actibump 2

Title

73%

Title

17%

Actibump 3

Title

68%

Title

9%

Actibump 4

Title

42%

Title

8%
Ladda ner hela rapporten här

Läs mer om fördelarna