Skip to main content

Om oss

Actibump reducerar andelen fortkörare med upp till 80 % och förbättrar trafikflödet

Det finns många vägar genom bebyggda områden, världen över, där det går för fort. Trafik finns nästan överallt, nästan hela tiden och väghållare gör sitt bästa för att göra vägarna säkra. Alla ska komma hem helskinnade och varje olycka är en olycka för mycket. Tyvärr sjunker inte antalet svårt skadade och dödade på våra vägar så fort som man kanske skulle önska.

Väghållare och politiska ledningar kommunalt, regionalt och nationellt söker efter effektiva trafiksäkerhetslösningar som passar de förutsättningar som finns. Begränsat utrymme, stora trafikmängder, tung trafik, bussar och utryckningsfordon, buller och markvibrationer – det är en utmaning att hitta en lösning. Actibump är en lösning för dessa komplexa platser.

Actibump har framgångsrikt funnits i drift i Sverige i över tio år. Mer än 150 000 000 passager har skett över de aktiva Actibump som finns. Actibump installeras nu i flera andra länder.

Om Edeva AB

Edeva AB är uppfinnaren, tillverkaren och säljaren bakom Actibump. Vi vill bidra till en modern och hållbar stadsutveckling. Vi gör detta genom att designa robusta trafiksystem som fungerar för ett människocentrerat samhälle. Med Actibump vill vi förbättra för människor i bebyggda områden och göra det lättare för kollektivtrafiken och utryckningstrafiken. Vi tror att innovativa och hållbara tekniska lösningar kan hjälpa till att skapa ett tryggt, säkert och attraktivt livsrum.

Edeva är ISO-certifierade inom informationssäkerhet, kvalitet och miljö, ISO27001, ISO9001 och ISO14001.

Vi har deltagit i två projekt finansierade av Tillväxtverket och EU, ett inom digitalisering och ett inom internationalisering.

Mer om Edeva

Intresserad?

Provkör själv

Upplev Actibump på riktigt på en av våra installationsplatser.

Jag vill provköra

Gratis rådgivning

Vi på Edeva finns tillgängliga för rådgivning gällande Actibump, utan några förpliktelser.

Jag vill veta mer