Skip to main content

Den smarta trafiklösningen för en attraktiv livsmiljö

Actibump är en innovativ, effektiv och smart lösning för att tackla fortkörningsproblem på ett positivt sätt, för att göra livsmiljön säkrare och trevligare att vistas i.

Mer information

Säkrare gator och vägar med jämnare trafikflöde

Actibump är en intelligent trafiklösning som på ett vänligt men effektivt sätt uppmuntrar förare att hålla sig till hastighetsgränsen. Systemet förbättrar trafiksäkerheten varhelst det installeras. Det förbättrar dessutom trafikflödet och bidrar därigenom till en renare och mer attraktiv miljö att vistas i.

Intresserad?

Hör av dig!

Resultat från Sverige och Australien

Får ner hastigheten på vägen till hastighetsgränsen

Minskar risken för olyckor

Räddar liv

Minskar luftföroreningar och buller

Ökar komforten i bussen

Fungerar för utryckningstrafiken

Läs utvärderingarna:

Så här fungerar det

Hastighetsmätningar

Varje Actibump är kopplat till en radar som mäter hastigheten på ankommande fordon.

Lugnt och bekvämt…

Om föraren håller sig till hastighetsgränsen händer ingenting, fordonet bara passerar över Actibump utan att känna av det.

…eller en tydlig påminnelse

Om föraren kör för fort fälls en lucka ner några centimeter i gatan och ger en tydlig påminnelse om hastighetsgränsen.

Läs mer om hur det fungerar

Actibump förändrar förarbeteende

Fortkörning är ett vanligt och bestående problem i bebyggda områden. Trots ett antal olika hastighetsdämpande åtgärder fortsätter höga hastigheter att vara ett stort problem. Det är inte utan anledning som hastighetsproblem ligger högt på agendan hos de flesta väghållare. Förarbeteendet behöver förändras. Det är därför Actibump finns. Vårt smarta trafiksystem ger en vänlig men effektiv påminnelse om hastighetsgränsen. Resultaten visar att Actibump har en reell påverkan på förarbeteende och att effekterna består eller förbättras över tid. På platser med Actibump installerat sjunker andelen fortkörare med upp till 80 %.

Den smarta staden: data-driven trafiksäkerhet

Actibump är först och främst en effektiv trafiksäkerhetslösning men tack vare att systemet är byggt på avancerad teknik förser det också kunden med intressant data. Detta kan bidra till utvecklingen av en smart, hållbar stad med fokus på människorna som ska vistas där. Actibump övervakas från en användarvänlig mjukvaruplattform som heter EdevaLive. Plattformen har bland annat en lösning för att fjärrövervaka funktionen hos Actibump genom en inbyggd kamera och en funktion som gör att man kan sätta hastighetsgränser som är olika vid olika tider på dygnet.

EdevaLive samlar också in realtidsdata om trafiksituationen, som till exempel flödesdata och hastigheter. Det finns även tillägg som kan göra fordonsräkning och -klassificering, axelvägning och mätning av luftkvalitet och buller.

Intresserad?

Provkör själv

Upplev Actibump på riktigt på en av våra installationsplatser.

Jag vill provköra

Gratis rådgivning

Vi på Edeva finns tillgängliga för rådgivning gällande Actibump, utan några förpliktelser.

Jag vill veta mer