Skip to main content

Den vänliga lösningen för säkrare vägar

Actibump reducerar andelen fortkörare med upp till 80% och ger ett jämnt trafikflöde.

För allmänhetenFör väghållare

Så fungerar det

Hastighetsmätning

En radar mäter hastigheten på ankommande fordon.

Lugnt och bekvämt…

Om föraren håller sig till hastighetsgränsen händer ingenting, fordonet bara passerar över Actibump utan att känna av det.

…eller en tydlig påminnelse

Om föraren kör för fort fälls en lucka ner några centimeter i gatan och ger en tydlig påminnelse om hastighetsgränsen.

Fördelarna i korthet

Trafiksäkerhet

Actibump reducerar andelen fortkörningar med upp till 80 %. Detta gör trafikmiljön säkrare för alla som passerar platsen och reducerar risken för olyckor orsakade av för höga hastigheter.

Trafikflöde

Actibump ger ett jämnt trafikflöde eftersom det inte orsakar några onödiga inbromsningar och accelerationer.

Renare livsmiljö

Ett jämnt trafikflöde innebär lägre utsläppsnivåer och mindre buller och skapar en renare och trevligare livsmiljö.

Den smarta staden

Actibump är ett intelligent trafiksystem som samlar in realtidsdata om antal fordon, luftkvalitet, buller och vibrationer.

En vänlig påminnelse – bara för fortkörare

Se hur det fungerar

Bevisade resultat

Actibump reducerar andelen fortkörningar med upp till 80%

Läs alla utvärderingar