Skip to main content

Trafikverket har installerat Actibump på tre platser i landet, så här långt. Resultaten från samtliga platser är mycket positiva då andelen fortkörare ligger på eller under 5 % på samtliga platser.

Vi har satt ihop en fallstudie om Trafikverkets tre platser med beskrivningar av platserna, problembilderna och resultaten. Läs den HÄR.