Skip to main content

Vestland fylkeskommune, som äger de regionala vägarna i Vestland i Norge, gjorde en demoinstallation av Actibump i Bergen och har nu utvärderat den ur en massa olika synvinklar. Deras slutsatser är mycket positiva och några av dem är i korthet:

  • Jämförelser mellan hastighetsmätningar innan och efter installation indikerar en markant hasighetsreduktion vid Actibumpinstallationen
  • Hastighetsmätningar ca 80 meter efter installationen visar en mindre hastighetsreduktion.
  • Blåljusorganisationerna är positiva till åtgärden.
  • Kollektivtrafiken har inte haft några anmärkningar på installationen av Actibump.
  • Väldigt få klagomål från allmänheten.
  • Det har inte observerats några situationer med cyklister som har kört över luckan men några cyklister har svängt in i cykelfältet strax före Actibump.
  • Det har observerats nedbromsning och undanmanöver med MC men det skedde på ett väl kontrollerat sätt.
  • Det har inte kommit in rapporter om eller observerats några oönskade handlingar som kan knytas till systemet.
  • Högre kostnad än ordinarie hasighetsdämpande åtgärder men mervärde i form av trafikdata.

Du hittar hela rapporten HÄR